Over Sparq Jeugdhulp

De huidige jeugdhulp kan én moet beter. Efficienter, zonder lange wachttijden en onnodige doorverwijzingen. Het liefst via één betrouwbare zorgverlener en in de buurt. Kenter Jeugdhulp, Youz en de Hartekamp Groep hebben daarom hun krachten gebundeld, speciaal voor de jeugd in Zuid-Kennemerland en IJmond.

Onder de naam Sparq Jeugdhulp bieden wij jongeren en hun families tijdig de hulp die zij nodig hebben, binnen – en in samenwerking met – hun vertrouwde omgeving. Zo snel, licht en preventief mogelijk. Zo lang, specialistisch en uitgebreid als nodig. En zo dicht mogelijk bij huis.

 

Binnen en in samenwerking met de omgeving

Sparq gelooft dat de sociale omgeving van kinderen en jongeren een sleutelrol speelt binnen zowel de vroegtijdige signalering als het aanbieden van effectieve jeugdhulp. 

Scholen, ouders, sportverenigingen en initiatiefnemers in de wijk vormen samen het belangrijkste vangnet voor jongeren op het moment dat zij tegen uitdagingen aanlopen. Vervolgens bieden zij een veilige thuishaven voor herstel en persoonlijke ontwikkeling.

Door elkaar te ondersteunen, kennis te delen, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, zetten we samen in op preventie. Wachttijden worden zo teruggedrongen, waardoor specialistische hulp direct beschikbaar is voor de jongeren die dat nodig hebben.

Integrale benadering

Door nauw samen te werken kunnen problemen tijdig worden gesignaleerd en benaderd vanuit verschillende hoeken. Er ontstaat een compleet beeld van de (thuis)situatie, waarmee misdiagnoses en het onnodig doorverwijzen worden voorkomen. Zo kan er direct passende hulp worden geboden.

Tijdig passende hulp

Door problemen op tijd bespreekbaar te maken leren jongeren constructief met hun uitdagingen omgaan. Escalaties of langdurige problemen worden zo voorkomen. Wachttijden worden teruggedrongen, waardoor specialistische hulp direct beschikbaar is voor wie dat nodig heeft.

Altijd dicht bij huis

Door alle expertises aan te bieden vanuit Sparq Jeugdhulp - in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond – is de hulp altijd (bijna letterlijk) om de hoek. Zo kunnen kinderen en jongeren tijdens hun behandeling gewoon doorgaan met hun dagelijks leven in hun vertrouwde leefomgeving.

ONZE EXPERTISE

Sparqs Werkwijze – Wijs Werken

Effectieve hulp is efficiënte hulp. Samen leggen we de focus op preventie om langdurige problemen te voorkomen. We dringen wachttijden voor specialistische jeugdhulp terug, zodat deze direct beschikbaar is voor de jongeren die deze nodig hebben. Casusbegeleiders optimaliseren de cliëntreis en vormen één vertrouwd aanspreekpunt. Slim ingerichte processen stellen zorgprofessionals in staat zich 100% te focussen op het welzijn van het kind of de jongere.

Meer informatie of hulp nodig?

Stuur een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

ieder kind verdient een sprankelende toekomst

een samenwerking van:

Copyright © 2024. All rights reserved.